RADOST

Nahrávka pro rozproudění radosti.

RADOSTI není nikdy DOST, tak si pojď pro tu svoji.

Tato nahrávka ve světelném jazyce…každou Duši oblaží…protože ji zná…je to návrat domů…do všeobjímající náruče…Nebeského Otce i Matky Země….vytáhne na povrch vaše stíny, které zatím nedovolují projevení té vaší esenc

Chystám pro vás další programy, které vás podpoří v tom, abyste mohli svou jedinečnost plně projevit ve hmotném světě…všichni jsme tekuté světlo…vibrace…to je vloženo do zvuků a „slov“ a tónů, které skrze mě přicházejí v této nahrávce k vám…

RADOST

JAKOU VIBRACI?

JAKOU FREKVENCI… MÁ… RADOST?

KDE JI CÍTÍŠ V TĚLE?

JAK VYPADÁ?

JAKOU MÁ BARVU?

JAK VONÍ?

JAK SE CÍTÍ TVÉ VNITŘNÍ DÍTĚ?

Je tam?

Někde uvnitř Tebe?

Jsi s ním v kontaktu?

Nebo jsi už zapomněl/a…co to vlastně je…RADOST?

A JAK JI PROŽÍT?

DOVOL SI, SKRZE TUTO SVĚTELNOU NAHRÁVKU K SOBĚ PRONIKNOUT FREKVENCI 

RADOSTI

A DOVOL SVÉ DUŠI JI PŘIJMOUT A SKRZE NI K SOBĚ PROMLUVIT

Jak světelné kódy fungují?

 

Světelná řeč není řeč ve smyslu slova, jak ji chápeme. Je to vyjádření vibrace zvukem, či psaným kódem.

Vytvářím čistící, aktivační, harmonizační a léčebné nahrávky, které jsou určené ke všeobecnému využití, tak i pro konkrétního člověka na míru a jeho aktuální potřeby a nastavení.

Přichází ke mně ze Zdroje kódy a zpívané audionahrávky kombinované s poselstvími ve světelné řeči.

Každá bytost si z nich vezme to, co aktuálně potřebuje a na co je připravena – obecné, univerzální nahrávky a kódy lze i opakovaně využít dle potřeby.

Někdy k nim přichází přímo „dávkování“ – např. kolikrát za sebou, či kolikrát denně a na jak dlouho je „užívat“.

My společně absolvujeme 3týdenní světelnou koupel.

Teším se na vás

 Andrea Jandová

KaRía LaríA’mar