Ochrana osobních údajů (GDPR)

Děkuji za vaši návštěvu  mých webových stránek. Beru ochranu vašich osobních údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili bezpečně. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Bc.Andrea Jandová

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já odpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Ochrana osobních údajů

Děkuji za vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě váš zájem. Beru ochranu vašich

soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili

dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou

záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi

své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím,

s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení

o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

Jsem Bc.Andrea Jandová, se sídlem

Poskytovatelem je:  Bc.Andrea Jandová
se sídlem/místem podnikání: Mozartova 664/7B, Karlovy Vary 36001  

IČ: 10794620   Zapsaná v živ. rejstříku Magistrátu města Karlovy Vary, odbor obecní živnostenský úřad, Moskevská 21, Karlovy Vary 36120; Č.j.: ŽÚ/U3286/2021/Oz

Kontaktní telefon: +420 722 900 275
Adresa pro doručování elektronické pošty: jandova.andrea@seznam.cz

Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty a provozuji webovou stránku www.andreajandova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

 

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle

722 900 275 nebo na e-mail: jandova.andrea@seznam.cz

 

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti

vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy

že:

budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především

oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních

údajů,

umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona

o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro

naplnění těchto účelů):

 

Organizace webinářů, poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, jméno, příjmení, adresu, telefon nezbytně

potřebujeme k zajištění organizace našich webinářů a poskytnutí přístupu k naším

elektronickým produktům a službám. Pokud si objednáte některý z našich elektronických

produktů a služeb, potřebujeme vaši e-mailovou adresu k účelu plnění smlouvy, abychom

vám mohli vytvořit přístupy do členské sekce.

 

Vedení účetnictví

Pokud si objednáte některý produkt či službu z naší nabídky, potřebujeme vaše osobní údaje

(fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci

daňových dokladů.

 

Přímý marketing skrz e-mail

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, jaké stránky na našem webu navštívíte a na co

klikáte v e-mailu, a kdy e-maily nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého

marketingu – zasílání a zobrazování obchodních sdělení. Pokud si objednáte některý z našich

webinářů, PDF souborů, MP3 či video tréninků (ať placených nebo zdarma), vnímáme

oprávněný zájem posílat vám newslettery s tématikou rituálů, ženské tématiky a seberozvoje. Budeme to dělat

maximálně po dobu 5 let od přihlášení.

Pokud zakoupíte některý z našich produktů či služeb jako váženému zákazníkovi vám

budeme zasílat newsletters s tématikou rituálů, ženské tématiky a seberozvoje na základě oprávněného zájmu správce

zasílat po dobu 5 let.

V obou případech se můžete ze zasílání newsletterů kdykoliv odhlásit tlačítkem“odhlásit

se“ v patičce každého našeho e-mailu.

 

Přímý marketing skrz Facebook reklamu

Pokud navštívíte náš web, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies

sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně využít toto info pro remarketing

a lepší cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od návštěvy webu.

Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování našich reklam zrušit

přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo

změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro

reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno,

kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami

poskytnout.

 

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob

nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze

samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví

delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni

mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit

vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování

specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb: Ing.Dana Zajíčková

Web

www.podnikejsradosti.online

Marketing a zákaznická podpora

MailerLite- nástroj pro hromadnou rozesílku emailů

Facebook pixel Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT

IE9692928F

Fakturace a účetnictví

FAPI – automatické faktury SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká

republika,DIČ: CZ29210372

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění

a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele

klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se

na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate

partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affiliate a přizpůsobení zobrazení

webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu

vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme

oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu

navštívíte a následně na základě toho zlepšit cílení a relevanci našich Facebookových reklam,

a to po dobu maximálně 1 roku od vaší poslední návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše

reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo

na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo

změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro

reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno,

kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami

poskytnout.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů.

Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Více o tom, jak používáme cookies, ale

také, jak můžete sami cookies povolit či zakázat, si přečtěte v našich Zásadách při práci

s cookies.

 

Koho využíváme pro zpracování cookies?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně

společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými

na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road,

Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook

Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými

na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které

odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme

a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která

zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající

úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého

z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: jandova.andrea@seznam.cz

 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami

zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké

vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné,

máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše

nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny

údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních

údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro

zasílání obchodních sdělení.)

 

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat

stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve

strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

 

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale

pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní

údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva

na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené

daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny

takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme

informovat na e-mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se

svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud

nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat

a případné pochybení napravit. I mistr tesař se někdy utne. Své případné chyby napravujeme

prioritou, upozornitelů si vážíme!

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník

na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou

případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém

zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou

zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních

údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.5.2021.

V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto

zásad uvedeno na adrese www.andreajandova.cz. Podívejte se na tuto stránku v libovolný čas, kdy chcete vidět aktuální znění našich zásad zpracování osobních údajů.0

***Kdo je správce***

Jsem Bc.Andrea Jandová , se sídlem Třebeň 26, 351 34 Třebeň, IČ:  , a provozuji webovou stránku www.andreajandova.cz. **Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

***Kontaktní údaje***

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na čísle 722 900 275 nebo na e-mailu jandova.andrea@seznam.cz

***Děkuji za vaši důvěru***

Krásné chvíle při tvorbě Tvých vlastních rituálů

Andrea